Instruktion i yoga • afspænding • meditation

Digitale lydfiler til downloading

 – for velvære i krop og sind –

Vi præsenterer her muligheder for at praktisere yoga, afspænding og meditation med instruktion af erfarne lærere. Yogaprosess AS / Peo (som er dansk) har udgivet fem enkelt-album med mundtlig instruktion, tre med fysisk yoga, åndedrætsøvelser og afspænding, en med præsentation af tre forskellige afspændinger og en med instruktion i en grundlæggende meditation. Desuden har Peo lavet fem dobbelt-album med mere end 10 timers instruktion i forskellige afspændingsteknikker.
Her er først en kort introduktion til yoga, afspænding og meditation og derefter en præsentation af de 10 album.

Yoga

Yoga er en tusindårig tradition med praktisk viden om hvordan hele mennesket hænger sammen. Yoga består af konkrete øvelser for kroppen, for åndedrættet og til fordybelse. Øvelserne igangsætter naturlige processer, som giver større velvære og livsappetit. Man får en følelse af, at alle dele af én hænger sammen – fra top til tå og fra inderst til yderst.
Der er ikke noget hokus-pokus i vores arbejde med yoga – man får gode, direkte instruktioner i, hvad man konkret gør med sig selv. Vi præsenterer en yoga, som arbejder praktisk med både krop, åndedræt og koncentration – under udførelsen af øvelserne og mellem øvelserne.

En afspændt tilstand

En dybt afspændt tilstand er ikke kun det at føle sig afslappet, sådan som mange tror. Tilstanden er helt anderledes, end det man ellers kender; det er en tilstand på grænsen mellem søvn og vågenhed. I dette grænseland er sindet mest åbent og afspændt, og tilstanden virker forfriskende på energien og på oplevelsesevnen. Hverdagen kommer mere i balance, når den både indeholder spændende  krav og udfordringer og en dyb afspænding. Stress er fint, men afspænding skal også være med som modpol.

Meditation

Al meditation begynder med afspænding. Fra den afspændte tilstand er det muligt at udvikle en vågen, uanstrengt koncentration. Perspektivet kan være træning af sindets evner, eller det kan være en proces ind mod en ekstraordinær stilhed i sindet. Det er mentalhygiejne, som skærper sanserne og giver ro, klarhed og inspiration i hverdagen.

Præsentation af vore album

Det er Peo som instruerer på alle album (bortset fra Yoga for gravide). Peo er dansk og har undervist i yoga, afspænding og meditation i Danmark fra 1973 til 1976. Fra 1976 har han undervist i Norge. Der er derfor enkelte norske ord indimellem, men tonen er dansk, og alle danskere synes, at Peos instruktioner er lette at forstå. På vore yoga-album deler Peo instruktionerne med sin kone, Parvati Farestveit, som også taler et tydeligt og let forståeligt norsk. Parvati har undervist i Danmark i perioder, og hendes sprog er klart og tydeligt. Du kan få en lille prøve på instruktionerne på hvert spor for at se, hvad du synes. Der følger et hæfte / en plakat med billeder og forklaringer med vore album.

Relaxation Techniques Also in English

One double-CD, Peo’s 10 Short Relaxation Exercises, is also available in English. See at the bottom of this page and in the web shop.

Om streaming og downloading
 
Om streaming og downloading

Hvis du registrerer dit køb i din konto i vor web-butik, vil du altid kunne streame lydfilerne direkte fra denne konto uden at downloade dem. Apple har som kendt en meget lukket produktfilosofi, så derfor er det ikke muligt at downloade lydfiler fra vor web-butik direkte til iPhone eller iPad. Du må downloade til en PC eller Mac og importere filerne til iTunes. Du får så lydfilerne over på din iPhone / iPad ved at synkronisere med PC’en / Mac’en.

Samlet sæt af 5 db-albummer
Hele serien Avspenning – en god pause med 20% rabat

Serien Avspenning – en god pause består af fem dobbelt-album med mere end 10 timers instruktion i afspænding. Køber man dem samlet som et sæt, får man 20 % rabat sammenlignet med køb af dem enkeltvis.
Totalt på de fem dobbelt-album er der 10 korte afspændinger (hver på ca 10 minutter), 10 Yoga Nidra afspændinger (på 25-40 minutter), tre meditationer (på 20-30 minutter) samt to variationer af Chakra-sang. Det giver mange variationer i arbejdet med afspænding og store muligheder for at gå på opdagelse i afspændingsteknikker og -tilstande. I denne serien har man materiale til et omfattende studie af afspænding, et studie, som sandsynligvis vil strække sig over flere år.

Peos 10 korte avspenninger”

Det første dobbelt-album i serien Avspenning – en god pause indeholder 10 korte afspændinger på ca 12 minutter hver. De er variationer af to grundlæggende teknikker i afspænding og meditation: kropsbevidsthed og åndedrætsbevidsthed. Teknikkerne er spændende nuanceringer af muligheder i en kort afspænding. Man behøver ikke mere tid end sådan en kort afspænding for at få ny energi og klarhed i hverdagen.

Læs mere om "Peos 10 korte avspenninger"
Yoga nidraAfspænding og yoga

Yoga er en rig tradition med mange forskellige teknikker. Nogle traditioner lægger kun vægt på kropsøvelser (asana), men yoga omfatter meget mere end det. Der er renselsesprocesser (for eksempel næseskylning med Rhino Horn / Næsehorn), åndedrætsøvelser, energiøvelser, afspænding, koncentration og meditation.

Afspænding er mentale teknikker for at finde frem til en dyb ro og vågenhed. Sindet har en tendens til å hænge sig op i ydre sanseindtryk og i den indre kværn af tanker. Det spærrer vejen for den dybe følelse af ro. Hvordan får man sindet til at give slip og finde ind til den gode afspænding? Mange forventer, at det sker gennem kontrol, men det fungerer dårligt. I tantrisk yoga – som i disse afspændinger – vælger man andre strategier for at fremkalde den afspændte tilstand. Man bruger blandt andet koncentration på kroppen og åndedrættet, og man tager hensyn til, at det ikke er så let at etablere en uanstrengt koncentration. Man begynder derfor med at acceptere sindets behov for at køre gennem sine automatiske tanker, billeder, stemninger og følelser. Kan man opleve det fra et andet sted i sig selv, kan man erfare, at forstyrrende tanker osv paradoksalt nok ikke er hindringer for afspændingen, snarere hjælpemidler.

I afspændingerne er der perioder af stilhed, hvor man praktiserer de instruktioner som allerede er givet.

Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger”

Dette dobbelt-album er nr to i serien Avspenning – en god pause. Det  indeholder fire enkle versioner af afspændingsteknikken “Yoga Nidra”. De egner sig godt for nybegyndere i dybdeafspænding og kan samtidigt fungere som spændende variationer af Yoga Nidra for mere erfarne. Der er en grundig introduktion til Yoga Nidra-teknikken og en god forklaring til brugen af “en beslutning”, som er et vigtigt element i Yoga Nidra. Vi synes alle, at det er spændende med aktivitet; det er her vi føler os levende. Vi udsætter os konstant for mængder af indtryk, fordi de stimulerer os. Derfor er det let at glemme, at vi har brug for at balancere dette med ro og afkobling. Afspænding er en tilstand, hvor vi også stimuleres i vores livsfølelse af en levende bevidsthed.

Læs mere om "Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger"

Yoga nidra

Mellem søvn og vågenhed

Yoga Nidra er en meget effektiv afspændingsteknik. Man følger den mundtlige instruktion uden at anstrenge sig. På den måde kan man udforske forskellige grader af bevidsthed i grænselandet mellem søvn og vågenhed. Det er her, man får den dybeste afspænding både af kroppen og af sindet. En halv times Yoga Nidra er betydeligt mere forfriskende end en halv times søvn.

Yoga Nidra består af mange elementer i en bestemt struktur. Logikken i forløbet er, at man kommer i kontakt med og afspænder stadigt dybere lag af sig selv.
– Man foretager en bevidsthedsrejse rundt i kroppen.
– Man fremkalder selv tilstande af tyngde, lethed og flere andre oplevelser i kroppen, som naturligt er til stede i dybt afspændte tilstande.
– I nogle versioner af Yoga Nidra kontakter man vigtige områder i kroppen, chakraene, som er særligt følsomme for psykiske processer.
– Man fremkalder indre oplevelser af natur og symboler.
– Man opsøger en autentisk følelse af egen identitet.

I Yoga Nidra indgår også muligheden for at bruge en beslutning, som man selv vælger, et vigtigt livsperspektiv, som man gentager for sig selv. Man arbejder i Yoga Nidra med psykologiske processer på en jordnær måde.

Hovedmålet med Yoga Nidra er afspænding, en tilstand af dyb hvile, men det er også en tilstand, hvor man kan opleve en klar vågenhed og udvikle kontakten med dybere dele af sig selv.

I afspændingerne er der perioder af stilhed, hvor man selv praktiserer instruktionerne som allerede er givet.

Peos tre dypere Yoga Nidra avspenninger”

Dette tredje dobbelt-album i serien Avspenning – en god pause indeholder tre dybere versioner af afspændingsteknikken “Yoga Nidra” med variationer i bevidsthedsrejsen rundt i kroppen, i chakra-koncentrationen og i udforskningen af sindets billedskabende evner. Man bør kende til dybdeafspænding, for eksempel gennem Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for at have udbytte af de dybere Yoga Nidraer. I tillæg er der en afspænding, Stillhet og våkenhet, som stimulerer til større vågenhed i dybdeafspænding.
.

Læs mere om "Peos tre dypere Yoga Nidra avspenninger"

Kors Måne Føtter Øye Hanke kors

Indre billeder og symboler

Når vi er vågne, er sindets dominerende aktivitet tanker, ofte som en indre monolog eller dialog. Vi oplever også skiftende humør, følelser og tilstande. Når vi er i mere afspændte tilstande, ændrer sindets aktivitet sig som regel mere over mod indre billeder og film. Det kender vi fra indsovning og fra drømme. I Yoga Nidra tager vi sindet ned i en så afspændt tilstand, at det for de fleste er let at lade instruktionen fremkalde indre billeder eller leve sig ind i forestilede situationer og landskaber. Vi har et dybt, indre fællesskab med naturen; natur spejler dybe dele af os selv. Det er derfor, vi opsøger natur for afkobling. Forestillet natur minder os på samme måde om ægte sider af vores identitet som menneske.

På samme måde kan oplevelsen af enkle velkendte symboler i en dybt afspændt tilstand give os impulser til autentisk kontakt med os selv – ikke via tanker og meninger, men mere direkte som spejling af grundlæggende strukturer i vor eksistens. Mange af de samme symboler har været kendt og brugt af mennesker i vidt forskellige dele af verden. Her på siden er nogle af dem afbildet.

Udover de tre dybere Yoga Nidraer er der en anden type afspænding, Stillhet og våkenhet, på dette dobbelt-album. Den består af få, enkle elementer, som man i stor udstrækning praktiserer selv. Der er få instruktioner undervejs. Den kan give vigtige erfaringer om forholdet mellem afspænding og søvn.

Peos to avanserte Yoga Nidra avspenninger”

Det fjerde dobbelt-album i serien Avspenning – en god pause indeholder to avancerede versioner af afspændingsteknikken Yoga Nidra. Her er der instruktioner i en udvidet kontakt med chakraerne via chakra-symboler og chakra-mantraer. Man bør være kendt med dybdeafspænding, for eksempel gennem Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for at have udbytte af de dybere Yoga Nidraer. Sammen med de to avancerede Yoga Nidraer er der to af yogaens grundlæggende meditationer, Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet, i længere versioner end dem, man møder på dobbelt-albummet Peos 10 korte avspenninger.

Læs mere om "Peos to avanserte Yoga Nidra avspenninger"
ChakraeneChakraernes symboler og mantra

Chakra er et originalt bidrag fra yogatraditionen til at forstå og udforske menneskets indre sammenhænge. Vigtigst i arbejdet med chakraerne er, at man selv får kontakt med dem ved, at man udvikler en følsomhed i chakraerne. Teoretisk viden om chakraerne er af begrænset værdi. Chakraerne kan blive et ekstra sanseapparat for både ydre og indre påvirkninger. På dette dobbelt-album er chakraernes symboler og lyde taget med i Yoga Nidraerne. I den ene, Krystallhulen, bruges symboler og billeder, som åbner for en dybere, ikke-verbal kontakt med chakraerne. I den anden Yoga Nidra, Elementene, bruges lydbilleder og vibrationer, mantra, sammen med koncentration på chakraerne.

Sammen med de avancerede Yoga Nidraer er der instruktion i to af yogaens grundlæggende meditationer, Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet. På albummet Peos 10 korte avspenninger blev disse teknikker brugt som en gennemgående praksis, fordi de på en enkel måde kan fremkalde en fin, afspændt tilstand. Her instrueres hver af dem i en halv times praksis med en grundighed som åbner for dybere tilstande i kroppen og sindet. Åndedrætsbevidsthed er sandsynligvis den mest udbredte meditationsteknik i hele verden og gennem alle tider. Mennesket har altid ladet sig inspirere af at få dybere kontakt med sit allermest fundamentale livsgrundlag: kroppen trækker vejret, der er liv i kroppen.

Peos dypeste Yoga Nidra avspenning og Chakra-sang”

Det femte dobbelt-album i serien Avspenning – en god pause indeholder en avanceret version af Yoga Nidra og meditationen Chakra-sang. I Yoga Nidraen bruges mantraet OM til at vibrere ekstra liv i alle kropsdelene under bevidsthedsrejsen rundt i kroppen og sang af toner og lyde i chakra-koncentrationen. Man bør være kendt med Yoga Nidra, for eksempel gennem de øvrige dobbelt-album i serien, for at have udbytte af denne Yoga Nidra. I tillæg er der introduktion til Chakra-sang og to versioner af meditationen, en enkel og en længere og mere varieret.

Læs mere om "Peos dypeste Yoga Nidra avspenning"
Peo spiller harmoniumOM-lyden og chakra-koncentration

Nyasa er navnet på den gamle teknik, Yoga Nidra har sit udspring fra. Den går ut på at placere lydklange, mantraer, i forskellige kropsdele. Yoga Nidraen her vender tilbage til denne teknik i en form, hvor OM-lyden vibrerer i hver kropsdel, mens bevidstheden flytter sig rundt i kroppen.

Et andet tema på dobbelt-albummet er chakra-koncentration i den form, som kaldes Chakrawarohan, Chakra-sang med toner og lyde. Det er en effektiv metode til at udvikle direkte kontakt med chakraerne og chakra-områderne. I såkaldt klassisk yoga (som i moderne sprogbrug betyder yoga med et bredere perspektiv end bare dynamisk, fysisk yoga) indgår koncentration på chakraerne i mange former. Den enkleste form er koncentration på chakraernes kropsområder i bestemte yogastillinger. I nogle meditationer og i Yoga Nidra indgår koncentration på chakraerne som et element. Koncentration på chakraerne op og ned gennem kroppen kan være en egen meditation.

I Chakra-sang lader man koncentrationen få hjælp af lyde og toner, som man synger mod et chakra eller et chakra-område i kroppen. Man bruger et harmonium, et slags håndorgel (se billedet) og lader tonen og vibrationen fra instrumentet, fra lyden, man hører sunget, og lyden, man selv synger, bære koncentrationen ind til chakraet.

Chakra-sang er en færdighed som læres og udvikles. Ethvert håndværk kræver øvelse, før man mestrer det. Når man mestrer sit håndværk, kan man lave kunst med det. En helt afgørende side ved Chakra-sang er, at man giver sig hen til det, man gør. Kan man hengive sig til at synge, lytte og koncentrere, kan Chakra-sang resultere i en fin meditativ tilstand. Sindet går ud af sit normale tankespind, bliver roligt, fuldt af energi og klart.

Instruksjon i tre avspenninger”

Albummet indeholder instruktion i tre afspændinger (15 min, 20 min og 35 min), som man kan bruge i forskellige situationer. Sammen med instruktionerne på to af afspændingerne er der smuk musik (kantele) baseret på runesange og nordisk folkemusik. Sinikka Langeland spiller og synger.

Jævnlig brug af afspænding i hverdagen giver en behagelig og grundig afkobling og styrker immunforsvaret. Albummet kan også bruges som hjælp ved indsovningsproblemer.

Læs mere om "Instruksjon i tre avspenninger"
Hvad er en afspændt tilstand?

Normalt forbinder vi en afspændt tilstand med, at vi er sammen med venner på en afslappet måde eller slapper af i en god stol, mens vi laver noget, der ikke er alt for krævende.

En dybt afspændt tilstand er noget andet. Det er ikke en normalt vågen tilstand og heller ikke søvn eller en drømmetilstand. Man er i grænselandet mellem søvn og vågenhed, hvor sindet er allermest afspændt og åbent. Det er den tilstand, som har den mest afstressende virkning – både på krop og sind.

Hvordan bruger man albummet?

De tre afspændinger på albummet skal gøres uafhængigt af hinanden – ikke efter hinanden. Er det nyt for dig at blive instrueret i afspænding, skal du i begyndelsen – en uge eller to – kun bruge de to første afspændinger, «Pusten og tankene» og «Reisen». Du bør blive fortrolig med den afspændte tilstand, før du begynder at bruge den længere afspænding, «Mellom søvn og våkenhet».

Hvad hvis man falder i søvn under afspændingen?

Det er helt almindeligt, at man falder i søvn under dele af afspændingen – eller rettere at man vipper ind og ud af en let søvn og mister noget af instruktionen. Det gør ingenting og er et udtryk for, at man kommer ind i en dybere afspændt tilstand. Sover man i længere partier af afspændingen, kan man delvis undgå det ved at lade en underarm stå på albuen op i luften. Falder man i søvn, falder armen, og man bliver opmærksom på, at man er ved at falde i søvn.

I en dybt afspændt tilstand kan man også af og til opleve, at man vågner endnu mere – mens man er helt afspændt. Man oplever en usædvanlig klar vågenhed og samtidigt en fin, afspændt tilstand.

Man skal ikke anstrenge sig

Instruktionerne har mange elementer og detaljer, men man skal ikke anstrenge sig for at følge dem. Nogle gange er det let at følge med, mens det andre gange er mere, som om det hele flyder forbi en. Det er ikke nogen pointe, at man forsøger at være «dygtig» og få alt med. Man følger bare det, som det er let at følge. Resten lader man være. Mister man nogle instruktioner undervejs, gør det ikke noget. Man fortsætter bare, når man hører instruktionerne igen eller, når instruktionerne igen er lette at følge.

Hvad hvis man bliver forstyrret under afspændingen?

Man kan undgå en del forstyrrelser ved at forberede sig til afspændingen. Man kan for eksempel aftale med personerne omkring sig, at man ønsker at være for sig selv et stykke tid. Man kan også sætte telefonen på lydløs eller slukke den. Alligevel kan der opstå forstyrrelser. Hvis man indstiller sig på, at det ikke gør så meget, bliver forstyrrelsen mindre forstyrrende. Enten afbryder man afspændingen helt, eller man sætter afspilleren på pause, gør sig roligt færdig med forstyrrelsen og fortsætter med afspændingen igen.

Når og hvor kan man gøre afspænding?

Man kan gøre afspænding enten liggende eller siddende og eventuelt have et tæppe over sig. Den gunstigste stilling er at ligge på ryggen på et tilpas fast og blødt underlag med benene lidt fra hinanden og med armene lidt ud fra kroppen. Føles dette ikke som en behagelig stilling, kan man godt ligge på andre måder. Eller man kan sidde i en god stol. Det vigtigste er, at man så vidt muligt er i ro.

«Pusten og tankene» og «Reisen» kan – efter et stykke tid – praktiseres uden instruktionerne på albummet, for eksempel når man sidder i en bus eller et tog (men ikke når man kører bil).

Instruktøren

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han uddannet et stort antal yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn Næsehorn  som sælges i store dele af Europa, i dele af Asien og Nord- og Sydamerika.

Yoga for kropp og sinn”

Mundtlig instruktion i et enkelt yogaprogram, som de fleste kan lave. Programmet består af: en kort afspænding, 11 kropsøvelser, to åndedrætsøvelser, enkel meditation og en afsluttende afspænding. Der er billeder af øvelserne i hæftet / plakaten som følger med.

Hele programmet varer ca. 70 min, men man kan også vælge kortere udgaver ved at springe over nogle af delene. Instruktion ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit.

Læs mere om "Yoga for kropp og sinn"
Hvad er yoga?

Yoga er en flere tusind år gammel tradition med praktisk kundskab om, hvordan kroppen, åndedrættet og sindet påvirker hinanden. Yoga er konkrete øvelser, som man kan have glæde af at udføre i hverdagen for at påvirke hele sin tilstand på en positiv måde. Øvelserne åbner op for helt naturlige livsprocesser, som giver større balance og velvære. Kroppen bliver smidigere og stærkere, og åndedrættet bliver mere harmonisk. Men først og fremmest styrker yoga følelsen af, at alle dele af én hænger sammen – fra top til tå og fra inderst til yderst.

Brug hele programmet eller vælg dele af det

Albummet er delt ind i nummererede spor, så du også kan vælge dele af programmet. Du kan for eksempel lave den første afspænding og derefter serien med kropsøvelser. Eller du kan lave den indledende afspænding og derefter gå til åndedrætsøvelserne.

Gør det du kan

Yoga er ikke konkurrence eller gymnastik. Når du laver yoga, behøver du ikke presse dig så meget. Øvelserne virker fint, også selv om du ikke kan gå så langt som instruktionen siger. Det er vigtigt, at du ikke overdriver og skader dig. Har du specielle problemer, må du tage hensyn til dem og tilpasse øvelserne til det, du klarer. Er der nogle øvelser, som du ikke kan eller vil udføre, lader du dem bare passere; så følger du med, når du er klar igen. Er du i tvivl om, hvordan en øvelse skal udføres, kan du se et billede af øvelsen på plakaten, som følger med.

Efterhånden som du praktiserer yogaøvelserne, vil kroppen sandsynligvis blive smidigere. De øvelser, som du måske til at begynde med syntes var vanskelige, bliver lettere at udføre. Det gælder både de fysiske øvelser og åndedrætsøvelserne.

Yogaudstyr

Underlaget, som du bruger til at lave yoga på, bør være nogenlunde fast, men ikke alt for hårdt. Du kan bruge en tynd bomuldsmadras, et tykt sammenfoldet tæppe, en «sticky-mat» eller et liggeunderlag. Tøjet, du laver yoga i, skal være løstsiddende eller fleksibelt, så det ikke hæmmer bevægelserne. Hvis du har spist et større måltid, bør du vente ca. to timer, før du laver yoga. Det er fint at lave yoga i frisk luft, men du bør undgå træk og kulde.

Hvad med forstyrrelser?

Det er en fordel at lave yoga uden forstyrrelser. Du kan selv gøre det, som er muligt for at undgå forstyrrelser. Alligevel kan der opstå forstyrrelser. Indstiller du dig på at acceptere dette, så gør det ikke så meget. Enten bliver du virkelig afbrudt i din yoga, fordi det er nødvendigt, eller du kan fortsætte programmet, når forstyrrelsen er færdig.

Varier programmets rytme

Når du er blevet fortrolig med programmet på albummet, kan du begynde at lave yoga uden instruktion. Det giver dig en større frihed til at tilpasse yogaen til dine forskellige behov. Nogle gange foretrækker du sikkert at lave øvelserne let og kort. Andre gange vil du fordybe dig mere og måske arbejde grundigere med nogle af øvelserne. Det er fint at skifte mellem at bruge programmet efter instruktionerne på albummet og at praktisere det på egen hånd.

Mere avanceret yoga

Vil du gå videre med mere avanceret yoga, kan du bruge vort album Det klassiske yogaprogrammet. Vil du lære afspænding og meditasjon, kan du bruge vore albummer Instruksjon i tre avspenninger, Meditasjonen Indre Stillhet eller et af dobbelt-albummerne i serien Avspenning – en god pause.

Instruktørerne

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han uddannet et stort antal yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Næsehorn som sælges i store dele af Europa, i dele av Asien og Nord- og Sydamerika.

Parvati FarestveitParvati Kari Farestveit

Parvati er født i 1951 på Voss vest i Norge. Arbejdede som fysioterapeut i Tyskland, Schweiz og Norge, før hun begyndte som fuldtids yogalærer i 1980. Parvati har oparbejdet en unik kompetence i undervisning i Yoga for gravide og har videreuddannet andre yogalærere inden for dette specialfeltet. Parvati har sammen med yogalærer Leela G Hansen skrevet bog om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn».

Yoga for gravide”

Bruger den vordende mor albummet Yoga for gravide, får hun større velvære i svangerskabet og god kontakt med barnet. Under fødselen får hun gode hjælpemidler fra yoga til at hente afspænding og energi frem. Hun får mere tryghed og kan i større grad give sig hen til fødselens naturlige processer.

Albummet giver også en god genoptræning efter fødselen. Da er der behov for styrke og genopfyldning af energi. Instruktion ved Kari Parvati Farestveit.

Læs mere om "Yoga for gravide"
Yoga for gravide

Yoga giver større velvære under svang­erskabet. Øvelserne afspænder, aflaster og styrker kroppen. Men først og fremmest styrker yoga følelsen af, at man hænger sammen som et helt menneske. Den gravide får bedre kontakt med kroppen og åndedrættet og med det ufødte barn. Hun opdager, at det ikke gælder om at have kontrol over fødselen, men at hun kan samarbejde, følge processerne og give sig hen til fødselens egen rytme. Gravide, som har fulgt Parvatis yoga for gravide, har ofte fået ros af jord­mødre for, hvor dygtige de er til å håndtere fødselen. Fødselen bliver en mere positiv oplevelse.

Brug hele programmet eller vælg dele af det

Yogaprogrammet starter med en indledende afspænding, hvor du falder til ro. Derefter følger en serie med kropsøvelser, bækkenbundsøvelser, åndedrætsøvelser og til sidst en lidt grundigere afspænding. Albummet er delt ind i nummererede spor, så du også kan vælge dele af programmet. En dag vil du måske bare praktisere afspænding, åndedrætsøvelser og bækkenbundsøvelser. En anden dag følger du den indledende afspænding, kropsøvelserne og den grundigere afspænding. Nogle gange vil du sikkert udføre hele forløbet, som er på en time og et kvarter. Det vigtigste er, at du får praktiseret noget.

Yogaudstyr

Underlaget, som du bruger til at lave yoga på, bør være nogenlunde fast, men ikke alt for hårdt. Du kan bruge en tynd bomuldsmadras, et tykt sammenfoldet tæppe, en «sticky-mat» eller et liggeunderlag. Tøjet, du laver yoga i, skal være løstsiddende eller fleksibelt, så det ikke hæmmer bevægelserne. Hvis du har spist et større måltid, bør du vente ca. to timer, før du laver yoga. Det er fint at lave yoga i frisk luft, men du bør undgå træk og kulde.

Gør det du kan

Yoga er ikke konkurrence eller gymnastik. Når du laver yoga, behøver du ikke at presse dig så meget. Øvelserne virker fint, også selv om du ikke kan gå så langt som instruktionen siger. Det er vigtigt, at du ikke overdriver og skader dig. Har du specielle problemer, må du tage hensyn til dem og tilpasse øvelserne til det, du klarer. Er der nogle øvelser, som du ikke kan eller vil udføre, lader du dem bare passere; så følger du med, når du er klar igen. Er du i tvivl om, hvordan en øvelse skal udføres, kan du se et billede af øvelsen på plakaten, som følger med.

Efterhånden som du praktiserer yogaøvelserne, vil kroppen blive smidigere. De øvelser, som du måske til at begynde med syntes var vanskelige, bliver lettere at udføre. Det gælder både de fysiske øvelser og åndedrætsøvelserne.

Forstyrrelser

Det er en fordel, at der er fred og ro omkring dig, mens du laver yoga. Men er det ikke muligt, så praktiser alligevel.

Liggestilling under afspænding

Til afspænding kan du enten ligge på ryggen eller på siden. Det er fint at bruge puder til at støtte kroppen, og hav eventuelt et tæppe over dig. Det vigtigste er, at du ligger godt. Du kan også lave afspænding siddende, for eksempel når du rejser med bus eller tog, eller når du sidder og venter et sted.

Praktiser også uden instruktion

Du bliver efterhånden så godt kendt med programmet, at du også kan lave det uden instruktionerne på albummet. Det kan være fint at variere rytmen i programmet, så du af og til praktiserer et forløb ganske let og kort, mens du andre gange giver dig bedre tid til hver øvelse og måske gentager samme øvelse flere gange. Det er fint at skifte mellem at udføre programmet efter instruktionerne på albummet og lave det på egen hånd.

Parvati Kari Farestveit

Parvati FarestveitParvati er født i 1951 på Voss vest i Norge. Har arbejdet som fysioterapeut i Tyskland, Schweiz og Norge – blandt andet med traditionelle fødselsforberedende kurser. Fra 1980 til 2016 har hun arbejdet fuldtid som yogalærer.

Parvati har sammen med yogalærer Leela G. Hansen skrevet bog om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn» og har oparbejdet en unik kompetence i yogaundervisning for gravide. Hendes kurser er i stor udstrækning blevet anbefalet af jordmødre, læger og andet sundhedspersonale. Parvati har holdt seminarer og foredrag for sundhedspersonale om yoga for gravide og har videreuddannet andre yogalærere inden for dette specialfeltet. Har selv født to børn. Sammen med sin mand, Per Peo Olsen, driver hun Yogaprosess AS.

Meditasjonen Indre Stillhet”

Albummet består af instruktion i tre versioner af meditationen Indre Stilhed af forskellig varighed (15 min, 20 min og 30 min).

Indre Stilhed begynder med afspænding over for omgivelserne og tankerne. Derfra kan man udvikle og forfine den uanstrengte opmærksomhed – til mental træning eller til yderligere fordybelse mod en ekstraordinær indre stilhed.

Meditationen Indre Stilhed giver større indsigt i sindet, afspænding i hverdagen, bedre koncentration og evnen til at hvile i sig selv – også under stress. Instruktion ved Per Peo Olsen.

Læs mere om "Meditasjonen Indre Stillhet"
Om at bruge albummet

Man udfører én meditation ad gangen, ikke flere efter hinanden. De tre meditationer er både et indlæringsforløb og variationer.

Det er en fordel at meditere regelmæssigt, men man vil have udbytte af at bruge meditationen uanset. De to første udgaver af Indre Stilhed er det efterhånden let at bruge uden instruktion: på bussen, på toget eller i en lille pause i løbet af dagen på arbejdet eller hjemme.

Man kan til en vis grad selv sørge for, at man ikke bliver afbrudt i meditationen. Man sætter telefonen på lydløs, aftaler med dem, man har omkring sig, at man er optaget osv. Bliver man alligevel forstyrret, kan man vælge at sætte afspilningen på pause, tage sig af forstyrrelsen og så fortsætte igen. Eller man kan vælge at afbryde og meditere igen en anden gang.

De fleste vil have stort udbytte af Indre Stillhet. Har man psykiske problemer, som kræver behandling hos psykolog eller psykiater, er det ikke sikkert at meditation er det rigtige. Sørg i sådan et tilfælde for at brugen af albummet bare sker efter samråd med læge eller psykolog.

Et langsigtigt arbejde

Meditationen vil udvikle sig over lang tid. Man skal ikke forvente dramatisk nye tilstande eller sensationelle virkninger i hverdagen lige med det samme. Man bliver over tid i stand til å fordybe meditationstilstanden.

Hvis man på forhånd er optaget af, hvad man skal opnå med meditationen, gør man det vanskeligere for sig selv. Det er mere fornuftigt at nulstille sig og følge instruktionen uden at skulle præstere eller opnå noget specielt.

Det er vigtigt, at man ikke går for hurtigt frem, når man lærer at meditere. Man kan nemlig komme ud i blindgyder; for eksempel kan man lære sig at lukke af for sindet og finde en smutvej, en flugtvej, til et stille, dødt rum. Eller man kan gemme sig væk i et fantasirum. Hvis man skal bruge meditation til personlig udvikling, er det vigtigt, at man lærer at åbne op i sindet og tage imod al indre «støj», alle tankerne og alle reaktionerne. Bare gennem sådan en åbenhed, hvor man møder sindet, får man en sund udvikling mod en indre stilhed som er levende og fuld af bevidsthed.

Nærvær i hverdagen

Den stimulering af bevidstheden, som sker i meditationen, vil også give større oplevelse af nærvær i alle livets øvrige situationer. Meditation er en meget behagelig tilstand at være i, men tilstanden er ikke et mål i sig selv. Vi leder ikke efter en endestation. Det er gennem virkningerne i hele vort liv, i vores hverdag – alene og i samvær med andre – at meditation kan vise os sin relevans. Livet er en proces.

Mål og perspektiver

Et moderne dynamisk menneske har brug for at opleve intense og kreative stresstilstande. Uden positivt stress føles livet dødt. Men overtager disse tilstande for meget, bliver de nedbrydende. Også den afspændte tilstand må integreres som pusterum i hverdagen. Meditation er en tilstand af afspændt vågenhed. Sindet renses og bliver din medspiller i stedet for din fjende.

Den afspændte opmærksomhed kan bruges til at udvikle evnen til uanstrengt koncentration, større selvindsigt og visualiseringsevne. Den kan stimulere læringsevnen, evnen til å tage beslutninger, tænke systematisk osv. Meditation kan med andre ord godt være mental træning. Der er folk som tror, at meditation er afvikling sindet, men det kan godt være udvikling af sindet – sådan som det er med Indre Stilhed.

Endelig kan den uanstrengte koncentration bruges til at forfine sindets tilstand frem mod en ekstraordinær stilhed i sindet. I sådan en tilstand bliver den direkte kontakt med bevidstheden tydeligere. Men man definerer ikke, hvad det er man skal opleve i den dybe, meditative tilstand. Meditation er ægte oplevelse, ikke en mening.

Virkningerne af meditation bidrager til hverdagen på flere måder. Man får en bedre balance mellem stress og afspænding; man bliver tryggere på at afspændingen kan genoprettes når som helst; man får renset ud i indtrykkene; det bliver lettere at gøre én ting ad gangen; det bliver lettere at tage beslutninger, som faktisk gennemføres. Man får ikke mindst en oplevelse af at hænge sammen som et helt menneske, som kan rumme alle sider af sig selv, et helt menneske med en tryg kærne og med god evne til at deltage i livet sammen med andre mennesker. Det er jeg som lever mit liv.

Kontrollere sindet eller følge det?

Den tantriske yogatradition omfatter mange forskellige typer meditation. Det er en praktisk viden om forskellige døråbnere til dybere oplevelser af krop, sind, energi og bevidsthed.

Meditationerne er baseret på kendskab til sindets måde at fungere på og til meditationsforløbets udvikling. Hvordan fremkalder vi en åben og afspændt  tilstand? Hvordan udvikler vi en uanstrengt koncentration? Hvordan udforsker vi dybere bevidsthedstilstande? Hvad er sindet for noget? Hvad er bevidsthed for noget?

Indre Stilhed går smarte bagveje til afspænding og sindets åbning mod større fordybelse. De almindelige indtryk i sindet – sanseindtryk og den uafbrudte kværn af tanker og følelser – modvirker fordybelsen. I stedet for at kæmpe med dem bruger Indre Stilhed dem som nøgler til afspændingen.

Det er en udbredt forestilling at meditation handler om at have kontrol over tankestrømmen og følelserne. Vi vil hellere se indgangen til meditation som et møde med sindet, en transcendering af tanker og følelser, en mulighed for at være fyldt af og samtidigt vidne til tankerne og følelserne.

Muligheder i det tredje trin

Indre Stilhed – Antar Mouna på sanskrit – består af syv trin i sin fuldstændige form. Meditationens tredje trin arbejder med koncentration – vælge bevidst hvad sindet er i gang med, vælge at udvikle det uden forstyrrelser fra uvedkommende tanker og vælge at afslutte det. Denne koncentrationspraksis foregår i den afspændte tilstand, som er etableret af de to første trin i meditationen.

På sporet Meditasjon som mental trening bruges tre emner som koncentration: et vilkårligt emne, genoplevelse af dagen baglæns og en plan, som du ved, at du vil gennemføre. Andre muligheder (som ikke instrueres på albummet, men som man selv kan bruge som valgt emne) er: at friske op ting i hukommelsen; visualisere kendte eller forestillede steder; lytte til indre musik, genopleve en tidligere periode i ens liv; gennemleve noget, man står foran at skulle gøre; eller definere en ramme for, hvad sindet kan forholde sig til, men så overlade til sindet spontant at tage det frem, som det selv vil. Man kan også – i meditationens blanding af indlevelse og vidneposition – konfrontere en følelse eller tilstand, som man normalt har det vanskeligt med.

I Meditasjonen Indre Stillhet bruges det tredje trin til at forfine og fordybe den fremkaldte koncentrationstilstand. Derfor vælges mere statiske emner som at visualisere et symbol; andre indre sanseoplevelser; kropsbevidsthed; åndedrætsbevidsthed; chakrakoncentration og lignende.

Instruktøren

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han uddannet et stort antal yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Næsehorn som sælges i store dele af Europa, i dele af Asien og Nord- og Sydamerika.

Det klassiske yogaprogrammet”

Instruktion i yogaens klassiske serie af fysiske øvelser (Hovedstand, Skulderstand osv.) med mulighed for meditativ fordybelse gennem koncentration på et chakra i hver stilling.

Programmet kræver tidligere kendskab til yoga. Man må også have en ganske fleksibel og stærk krop. Det er ikke for nybegyndere og ikke for folk med rygproblemer.

De vigtigste virkninger af programmet er fysisk velvære, energi og ro, klarhed og åbenhed. Det er det, man også kalder glæde. Instruktion ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit.

Læs mere om "Det klassiske yogaprogrammet"
En perle af visdom

Det som kaldes klassisk fysisk yoga er noget mere end bare fysiske øvelser. Ro, koncentration og fordybelse hører med. Man arbejder både med bevægelser og med bevidsthed. Det klassiske yogaprogram er en serie store, hovedsagelig statiske stillinger. Programmet kræver, at man allerede kender noget til yoga. Man må også have en ganske fleksibel og stærk krop. Det er ikke for nybegyndere og ikke for folk med rygproblemer. I hver stilling er der bestemte kropsområder, man kan koncentrere opmærksomheden mod.

Fysisk yoga og meditation

Yoga er altid blevet præsenteret i mange forskellige former, og det ser vi også i dag. Vores kultur er tilbøjelig til at fokusere på et afgrænset fysisk aspekt ved yoga, mens fysisk yoga oprindeligt også havde et klart meditativt perspektiv. Fysisk yoga forbereder på en god måde til meditation ved at give kroppen og sindet ro, men udførelsen af hver enkelt øvelse har også været – og er – knyttet til koncentration og fordybelse. I hver stilling er der et bestemt kropsområde, et chakra, som man kan koncentrere sig om at få kontakt med.

Om at bruge albummet Det klassiske yogaprogrammet

Albummet Det klassiske yogaprogrammet er ikke for nybegyndere. Som en første indføring i yoga egner albummet Yoga for kropp og sinn sig bedre. Vær forsigtig med de store klassiske yogastillinger – ikke vær voldsom, hurtig eller utålmodig. Du har selv ansvar for at arbejde med øvelserne på en forsvarlig måde.

Dette album med Det klassiske yogaprogrammet kan både bruges til indlæring af øvelserne og til en mere avanceret praktisering af dem. Skal du lære øvelserne, anbefales du at lytte flere gange til sporet med råd om, hvordan du kan tilpasse stillingerne efter dine behov. Du kan vælge at overhøre instruktionerne om koncentration på chakraerne og gemme den fordybelse til senere.

Har du brug for at gå ud af nogle af stillingerne før instruktionen siger det, gør du bare det og er i ro til næste øvelse begynder. Så afbryder du ikke yogaforløbet.

Når du først har lært øvelserne, behøver du ikke at følge instruktionerne om, hvordan du går ind i hver stilling. Det gør du bare selv, finder roen og retter så opmærksomheden mod det kropsområde, chakra, som bruges sammen med stillingen.

Instruktørerne

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han uddannet et stort antal yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Næsehorn som sælges i store dele af Europa, i dele af Asien og Nord- og Sydamerika.

Parvati FarestveitParvati Kari Farestveit

Parvati er født i 1951 på Voss vest i Norge. Arbejdede som fysioterapeut i Tyskland, Schweiz og Norge, før hun begyndte som yogalærer på heltid i 1980. Parvati har oparbejdet en unik kompetence i undervisning i Yoga for gravide og har videreuddannet andre yogalærere inden for dette specialfelt. Parvati har sammen med yogalærer Leela G Hansen skrevet bog om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn».

Peo’s 10 Short Relaxation Techniques”

The double album Peo’s 10 Short Relaxation Techniques is presenting oral instructions in techniques for creating a relaxed state of body and mind. It is not soothing music, but direct instructions in what to do with your awareness to create a relaxed state. The approach is indirect; you do not imagine the relaxed state through suggestive techniques or fantasy; you direct your attention in ways that open up for a spontaneous state of relaxation. Our approach is not New Age; it is Old Age.

Read more about "Peo's 10 Short Relaxation Techniques"

Yoga nidraRelaxation and Yoga

Yoga is a rich tradition of many different techniques for influencing your body and mind. Some yoga traditions focus merely on the physical exercises, in yoga called Asanas. The whole of yoga, though, involves so much more. You have cleansing processes (like nasal cleansing with Rhino Horn), breathing exercises, energy exercises, relaxation exercises, concentration, and meditation practices.

Relaxation exercises are mental techniques creating deep calmness and wakefulness. The mind tends to attach itself to the senses and the inner churning of thoughts. This attachment blocks the possibility of deep calmness. How can you make the mind let go of the attachment and find a good relaxed state? This letting go is often expected to happen through control, but that method is not likely to succeed. Your willpower will never overrule the subconscious mind. In these relaxation exercises, you choose other strategies to get to the relaxed state. Among other techniques, you may use concentration on your body or your spontaneous breathing. You also take into account that concentration is not easily established. The first step, therefore, is to accept your mind’s need to move through automatic processes of thoughts, mental pictures, moods, and emotions. You may experience your mind’s occupation from a different perspective and learn that, paradoxically, disturbing thoughts, etc. are not blocking the relaxed state, but are more likely to be assisting the process.

During the instructions in these relaxation practices, you will encounter periods of silence intended for practising the instructions.

PeoPer Peo Olsen is born in Copenhagen, Denmark, in 1948. He has been a yoga teacher since 1973, from 1976 in Oslo, Norway. Together with his wife, Parvati K. Farestveit, he has educated a large number of yoga teachers in Norway. Peo has designed the quality Neti Pot Rhino Horn, a medical device for nasal cleansing, sold in many countries in Europe, in North and South America and some countries in Asia.

About Streaming and Downloading
 
About Streaming and Downloading

When you register your purchase with an account in our webshop, you will always have access to streaming the sound files directly from your account without the need of downloading them. Because Apple has a very closed product philosophy, it is not possible to download the digital sound files directly to your iPhone or iPad. You will have to download to a PC / Mac and import the files into your iTunes. Then you may synchronize your iPhone / iPad with your PC / Mac.