Hvad kan jeg forvente?

Hvad kan jeg forvente?

Realistiske forventninger

Vi vil gerne have at du har realistiske forventninger til hvad Rhino Horn kan hjælpe dig med.
Her finder du nogle forklaringer på hvad Rhino Horn kan gøre for dig – både som et medicinsk udstyr og som et hjælpemiddel i hverdagen.

Sygdomme og gener
Sygdomme og gener

Rhino Horn kan være relevant at bruge ved en lang række sygdomme og gener – som forebyggelse, behandling eller for at lindre ubehag.
Rhino Horn er et medicinsk utstyr til hjælp ved følgende:

 • Pollen-allergi
 • Støv-allergi
 • Stoppet næse
 • Forkølelse
 • Akut bihulebetændelse
 • Kronisk bihulebetændelse
 • Behandling efter operationer i næsen eller næsehulen
 • Astma
 • Hyppigt tilbagevendende mellemørebetændelse
 • Luftforurening af de øvre luftveje
 • Hævede slimhinder under svangerskab
 • Snorke-problemer
 • Cystisk fibrose
 • KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)
 • PCD (Primær ciliær dyskinese)
Lindring af ubehag
Lindring af ubehag

Lindring af symptomer og gener er nok den mest almindelige hjælp man får af at bruge Rhino Horn. Er du forkølet, har bihulebetændelse, pollen- eller støvallergi eller har stoppet næse af andre grunde, vil du få afhjulpet ubehagelige gener ved at bruge Rhino Horn. Du bliver ikke kureret for din allergi fordi du bruger Rhino Horn, men du vil helt sikkert få reducert en del irriterende gener af allergien.

Mange ØNH-afdelinger på hospitaler i både Danmark, Holland, Frankrig, Tjekkiet og flere andre spørger os jævnlig om at få tilsendt informationsbrochurer om Rhino Horn fordi de anbefaler deres patienter at bruge det.

Astma er en sygdom hvor en af mekanismerne er nedsat evne til at fragte slim op fra lungerne. Det gør det vanskeligere at trække vejret. Brugen af Rhino Horn stimulerer fimrehårenes evne til at svaje, en bevægelse som får slim til at bevæge sig op fra og ud af lungerne. Slimhinderne i næse, mund, svælg og lunger hænger sammen som ét system. Påvirkning af fimrehårene i de øvre luftveje  påvirker også fimrehårene i lungerne.

Selv patienter med alvorligere og sjældnere sygdomme som cystisk fibrose, primær ciliær dyskinese (fimrehårenes manglende evne til bevægelse) og KOL (kronisk obrstruktiv lungesygdom) vil i mange tilfælde opleve lindrende effekt af at bruge Rhino Horn. Vi har fået rapporter fra et hospital i Bordeaux i Frankrig og et regionalt center for cystisk fibrose i Midland i England om denne type virkninger af at bruge Rhino Horn.

Ved alle sygdomme og gener som blev nævnt i forrige sektion, vil du mest sandsynligt opleve en lindrende virkning ved at bruge Rhino Horn.

Behandling
Behandling

En forkølelse i fuld blomst eller tilnærmet fuld blomst vil være generende i kortere tid hvis du bruger Rhino Horn flere gange om dagen.

Også bihulebetændelse kan behandles ved at bruge Rhino Horn. Man vil hurtigere blive kvit generne ved en bihulebetændelse hvis man ofte skyller næsen med Rhino Horn. Efter nogle dage med hyppig næseskylning med Rhino Horn kan man opleve at inficeret slim fra bihulerne løsner og forsigtigt kan blæses ud. Det betyder at man hurtigere kommer sig af bihulebetændelsen og i mange tilfælde slipper for antibiotikakuren.

ØNH-læger siger at brugen av Rhino Horn er et vigtigt bidrag ved behandling af både akut og kronisk bihulebetændelse. Vi har fået tilbagemelding fra personer som fortæller at problemer med tidligere stadigt tilbagevendende bihulebetændelser er forsvundet ved regelmæssig brug af Rhino Horn.

Forebyggelse
Forebyggelse

Regelmæssig brug af Rhino Horn kan forebygge forkølelse og hindre at en begyndende forkølelse udvikler sig til at slå ud i fuldt flor. En af de tidligere profilerede norske skiskytter fortalte os at han brugte Rhino Horn regelmæssigt hver dag gennem hele vinteren for at undgå at blive forkølet i konkurrencesæsonen.

På samme måde kan man forebygge bihulebetændelse så den ikke udvikler sig til en irriterende og besværlig situation hvis man bruger Rhino Horn ofte ved de første symptomer.

Vi har modtaget rapporter fra entusiastiske brugere som fortæller os at daglig brug af Rhino Horn har stoppet en kronisk bihulebetændelse.

Også folk med allergi på støv og/eller pollen fortæller at brugen af Rhino Horn i begyndelsen af den relevante pollensæson kan forhindre mange af de ubehagelige symptomer som ellers ville opstå.

Frit åndedræt i næsen
Frit åndedræt i næsen

Stoppet næse giver problemer med åndedrættet. Brugen af Rhino Horn gør det lettere at trække vejret frit gennem næsen.

Vidste du at det at trække vejret gennem næsen i stedet for i munden øger dit blods evne til at optage ilt? Trækker man vejret gennem næsen, fører man små mængder af NO (Nitrogen Monoxid) fra bihulerne med ned til lungerne. Vi ser normalt på NO som et stof som er farligt for liv og sundhed, og det er det også. Men i små mængder øger det blodets (hemoglobin-cellernes) evne til ilt-optagelse betragteligt.

Velvære
Velvære

Når vi ser på Rhino Horn som et medicinsk udstyr, fokuserer vi på de sygdomme og gener hvor Rhino Horn kan være en hjælp. Den gode hjælp som Rhino Horn kan give på dette område, er selvfølgelig yderst relevant.

Det er imidlertid også andre gunstige virkninger af Rhino Horn. Næseskylning er inspireret af en ældgammel yoga-teknik fra den del af yoga som kaldes renselsesprocesser, Shatkarma (det betyder direkte oversat de seks handlinger, seks typer af renselsesprocesser). Næseskylning kaldes Neti i yoga, og udstyret til næseskylning kaldes en Neti lota (Neti-kanne). En anden renselsesproces fra yoga er tandbørstning, en gammel teknik fra yoga som er blevet en almindelig hygiejne-vane i vores kultur i løbet af de sidste 100-150 år.

Perspektiverne ved de fleste yogateknikker er todelte. Det ene er at de er gunstige i et fysisk perspektiv. Næseskylning med varmt saltvand har en lang række fysiske goder sådan som vi ser med Rhino Horn som et medicinsk udstyr. Et andet perspektiv er at yogateknikkerne også påvirker vores mentale tilstand af energi og klarhed. Næseskylning får området omkring næse og øjenbryn til at slappe af og giver en følelse af åbenhed og klar koncentration. Man føler sig lidt mere vågen. Det at åbne for en friere vejrtrækning påvirker hele ens mentale tilstand. Det er mange som bruger Rhino Horn som en del af det almindelige morgenritual for at føle sig mere vågen og klar i hovedet som en god start på dagen. Velvære er et ekstra gode i tillæg til de medicinske goder som Rhino Horn giver.

Rhino Horn – et medicinsk utstyr
Rhino Horn – et medicinsk udstyr

I Danmark følger reguleringen av medicinsk udstyr EUs bestemmelser på området. Direktivet som gælder for medicinsk udstyr i EU/EØS i dag er 93/42/EØS. EU har vedtaget et nyt regulativ som træder i kraft i maj 2020: EU Medical Device Regulation MDR 2017/745/EEC. Ifølge dette regulativs definitioner (Article 2) er Rhino Horn et medicinsk udstyr fordi det er et apparat som har til formål at kunne bruges af mennesker til “forebyggelse”, “behandling” eller “lindring” af sygdom.

Rhino Horn må derfor være i overensstemmelse med dette regulativ for at kunne CE-mærkes. CE-mærket betyder at det medicinske udstyr tilfredsstiller alle kravene i MDR 2017/745/EEC (beskrevet i 123 Articles plus 17 Annexes).

Rhino Horn Red and Blue

En grundig brugsanvisning følger med hvert Rhino Horn.
Se videoer her på siden.

Rhino Horn Symbol

Rhino Horn distribueres i Danmark af 

Rhino Horn Danmark ApS

c/o Steen Sommer
Bymidten 75 3tv
3500 Værløse

Rhino Horn produceres af YOGAPROSESS AS, Postboks 2599 Solli, N-0203 Oslo

Fremstillet af miljøvenligt, recirkulerbart PEHD (PolyEthylene High Density)
Helt fri for skadelige kemikalier. Er undersøgt gennem en REACH 168 test
Fri for kadmium – Fri for bisfenol A (BPA) – Fri for ftalater