Meditasjonen Indre Stillhet

kr. 80.00

Albummet består af instruktion i tre versioner af meditationen Indre Stilhed af forskellig varighed (15 min, 20 min og 30 min).

Indre Stilhed begynder med afspænding over for omgivelserne og tankerne. Derfra kan man udvikle og forfine den uanstrengte opmærksomhed – til mental træning eller til yderligere fordybelse mod en ekstraordinær indre stilhed.

Meditationen Indre Stilhed giver større indsigt i sindet, afspænding i hverdagen, bedre koncentration og evnen til at hvile i sig selv – også under stress. Instruktion ved Per Peo Olsen.

Introduksjon
Meditasjon på forstyrrelser
Meditasjon som mental trening
Meditasjonen Indre Stillhet
Kategori:

Beskrivelse

Meditasjonen Indre Stillhet

Om at bruge albummet

Man udfører én meditation ad gangen, ikke flere efter hinanden. De tre meditationer er både et indlæringsforløb og variationer.

Det er en fordel at meditere regelmæssigt, men man vil have udbytte af at bruge meditationen uanset. De to første udgaver af Indre Stilhed er det efterhånden let at bruge uden instruktion: på bussen, på toget eller i en lille pause i løbet af dagen på arbejdet eller hjemme.

Man kan til en vis grad selv sørge for, at man ikke bliver afbrudt i meditationen. Man sætter telefonen på lydløs, aftaler med dem, man har omkring sig, at man er optaget osv. Bliver man alligevel forstyrret, kan man vælge at sætte afspilningen på pause, tage sig af forstyrrelsen og så fortsætte igen. Eller man kan vælge at afbryde og meditere igen en anden gang.

De fleste vil have stort udbytte af Indre Stillhet. Har man psykiske problemer, som kræver behandling hos psykolog eller psykiater, er det ikke sikkert at meditation er det rigtige. Sørg i sådan et tilfælde for at brugen af albummet bare sker efter samråd med læge eller psykolog.

Et langsigtigt arbejde

Meditationen vil udvikle sig over lang tid. Man skal ikke forvente dramatisk nye tilstande eller sensationelle virkninger i hverdagen lige med det samme. Man bliver over tid i stand til å fordybe meditationstilstanden.

Hvis man på forhånd er optaget af, hvad man skal opnå med meditationen, gør man det vanskeligere for sig selv. Det er mere fornuftigt at nulstille sig og følge instruktionen uden at skulle præstere eller opnå noget specielt.

Det er vigtigt, at man ikke går for hurtigt frem, når man lærer at meditere. Man kan nemlig komme ud i blindgyder; for eksempel kan man lære sig at lukke af for sindet og finde en smutvej, en flugtvej, til et stille, dødt rum. Eller man kan gemme sig væk i et fantasirum. Hvis man skal bruge meditation til personlig udvikling, er det vigtigt, at man lærer at åbne op i sindet og tage imod al indre «støj», alle tankerne og alle reaktionerne. Bare gennem sådan en åbenhed, hvor man møder sindet, får man en sund udvikling mod en indre stilhed som er levende og fuld af bevidsthed.

Nærvær i hverdagen

Den stimulering af bevidstheden, som sker i meditationen, vil også give større oplevelse af nærvær i alle livets øvrige situationer. Meditation er en meget behagelig tilstand at være i, men tilstanden er ikke et mål i sig selv. Vi leder ikke efter en endestation. Det er gennem virkningerne i hele vort liv, i vores hverdag – alene og i samvær med andre – at meditation kan vise os sin relevans. Livet er en proces.

Mål og perspektiver

Et moderne dynamisk menneske har brug for at opleve intense og kreative stresstilstande. Uden positivt stress føles livet dødt. Men overtager disse tilstande for meget, bliver de nedbrydende. Også den afspændte tilstand må integreres som pusterum i hverdagen. Meditation er en tilstand af afspændt vågenhed. Sindet renses og bliver din medspiller i stedet for din fjende.

Den afspændte opmærksomhed kan bruges til at udvikle evnen til uanstrengt koncentration, større selvindsigt og visualiseringsevne. Den kan stimulere læringsevnen, evnen til å tage beslutninger, tænke systematisk osv. Meditation kan med andre ord godt være mental træning. Der er folk som tror, at meditation er afvikling sindet, men det kan godt være udvikling af sindet – sådan som det er med Indre Stilhed.

Endelig kan den uanstrengte koncentration bruges til at forfine sindets tilstand frem mod en ekstraordinær stilhed i sindet. I sådan en tilstand bliver den direkte kontakt med bevidstheden tydeligere. Men man definerer ikke, hvad det er man skal opleve i den dybe, meditative tilstand. Meditation er ægte oplevelse, ikke en mening.

Virkningerne af meditation bidrager til hverdagen på flere måder. Man får en bedre balance mellem stress og afspænding; man bliver tryggere på at afspændingen kan genoprettes når som helst; man får renset ud i indtrykkene; det bliver lettere at gøre én ting ad gangen; det bliver lettere at tage beslutninger, som faktisk gennemføres. Man får ikke mindst en oplevelse af at hænge sammen som et helt menneske, som kan rumme alle sider af sig selv, et helt menneske med en tryg kærne og med god evne til at deltage i livet sammen med andre mennesker. Det er jeg som lever mit liv.

Kontrollere sindet eller følge det?

Den tantriske yogatradition omfatter mange forskellige typer meditation. Det er en praktisk viden om forskellige døråbnere til dybere oplevelser af krop, sind, energi og bevidsthed.

Meditationerne er baseret på kendskab til sindets måde at fungere på og til meditationsforløbets udvikling. Hvordan fremkalder vi en åben og afspændt  tilstand? Hvordan udvikler vi en uanstrengt koncentration? Hvordan udforsker vi dybere bevidsthedstilstande? Hvad er sindet for noget? Hvad er bevidsthed for noget?

Indre Stilhed går smarte bagveje til afspænding og sindets åbning mod større fordybelse. De almindelige indtryk i sindet – sanseindtryk og den uafbrudte kværn af tanker og følelser – modvirker fordybelsen. I stedet for at kæmpe med dem bruger Indre Stilhed dem som nøgler til afspændingen.

Det er en udbredt forestilling at meditation handler om at have kontrol over tankestrømmen og følelserne. Vi vil hellere se indgangen til meditation som et møde med sindet, en transcendering af tanker og følelser, en mulighed for at være fyldt af og samtidigt vidne til tankerne og følelserne.

Muligheder i det tredje trin

Indre Stilhed – Antar Mouna på sanskrit – består af syv trin i sin fuldstændige form. Meditationens tredje trin arbejder med koncentration – vælge bevidst hvad sindet er i gang med, vælge at udvikle det uden forstyrrelser fra uvedkommende tanker og vælge at afslutte det. Denne koncentrationspraksis foregår i den afspændte tilstand, som er etableret af de to første trin i meditationen.

På sporet Meditasjon som mental trening bruges tre emner som koncentration: et vilkårligt emne, genoplevelse af dagen baglæns og en plan, som du ved, at du vil gennemføre. Andre muligheder (som ikke instrueres på albummet, men som man selv kan bruge som valgt emne) er: at friske op ting i hukommelsen; visualisere kendte eller forestillede steder; lytte til indre musik, genopleve en tidligere periode i ens liv; gennemleve noget, man står foran at skulle gøre; eller definere en ramme for, hvad sindet kan forholde sig til, men så overlade til sindet spontant at tage det frem, som det selv vil. Man kan også – i meditationens blanding af indlevelse og vidneposition – konfrontere en følelse eller tilstand, som man normalt har det vanskeligt med.

I Meditasjonen Indre Stillhet bruges det tredje trin til at forfine og fordybe den fremkaldte koncentrationstilstand. Derfor vælges mere statiske emner som at visualisere et symbol; andre indre sanseoplevelser; kropsbevidsthed; åndedrætsbevidsthed; chakrakoncentration og lignende.

Instruktøren

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han uddannet et stort antal yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Næsehorn som sælges i store dele af Europa, i dele af Asien og Nord- og Sydamerika.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Meditasjonen Indre Stillhet”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *